Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της εταιρείας μας!

Η AVATAX A.E., ιδρύθηκε από πεπειραμένα στελέχη στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής εταιρειών. Διαφοροποιείται από τις άλλες εταιρείες του χώρου, καθώς βασική της μέριμνα είναι ο πελάτης τον οποίο και αντιμετωπίζει ως συνεργάτη.

Οι σχέσεις που χτίζονται είναι σχέσεις εμπιστοσύνης - συνεργασίας και οχι πελατειακές. Στην AVATAX A.E. οι επιχειρήσεις θα βρουν έναν υποστηρικτή- σύμβουλο που θα κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Ο κάθε πελάτης ανατίθεται σε κάποιο υπεύθυνο στέλεχος της AVATAX A.E., ο οποίος θα είναι και ο σύνδεσμος του με την εταιρεία και αναλαμβάνει προσωπικά την εξυπηρέτησή του, πάντα σε συνεργασία με τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας που διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο.

Η οργάνωση της AVATAX A.E. είναι τέτοια που το ανώτερο στέλεχος είναι ενήμερο για όλες τις εργασίες και έτσι εξασφαλίζεται πως ανά κάθε απάντηση που έχει δοθεί και οποιαδήποτε είδους εργασία έχει γίνει, έχει πάντα ελεγχθεί από τουλάχιστον δύο στελέχη.

 

office impressions 1
office impressions 1
office impressions 1